Το Καλάθι μου
Το καλάθι αγορών είναι άδειο!

Πολιτική Cookies

Κατά την πλοήγηση του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα η επιχείρηση δύναται να συλλέγει δεδομένα του χρήστη μέσω των αρχείων αναγνώρισης (Cookies) που διαθέτει. Πρόκειται για διαδικτυα­κά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατ­φόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το πε­ριεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών μας ανάλογα με τις επιλογές και τα ενδιαφέροντα τους. Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει κάνει λογαριασμό μέλους τα cookies χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση του χρήστη στο λογαριασμό του, για την απομνημόνευση των προϊόντων που αποθηκεύονται στο καλάθι του χρήστη.

Τα εν λόγω αρχεία (cookies) είναι μικρά αρχεία δεδομένων, τα οποία μία ιστοσελίδα που επισκέπτεσθε, όπως η δική μας, μπορεί να εγκαταστήσει και να αποθηκεύσει στον υπολο­γιστή, ή την κινητή τερματική συσκευή σας (tablet, smartphone, laptop). Χάρη στα cookies, η ιστοσελίδα απομνημονεύει τις ενέργειες σας κατά την πλοήγηση. Αυτά είναι κρυπτογραφημένα. Η χρήση των cookies ως ιχνηλατών υποστηρίζεται από διάφορα προγράμμα­τα πλοήγησης, τους λεγάμενους φυλλομετρητές (browsers), όπως ενδεικτικά οι Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera κ.α.. Αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον server της επιχείρησης, εγκαθίστανται προσωρινά στον φυλλομετρητή (browser) του υπολογιστή ή της ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη όταν αυτός επισκεφτεί τον ιστότοπο και εφόσον δώσει την συναίνεσή του μεταδίδουν δεδομένα του προγράμματος περιήγησης (browser) που χρησιμοποιεί ο χρήστης στον διακομιστή (server) του www.elkabatteries.gr.

Υπάρχουν διάφορα είδη cookies, λειτουργικά, τεχνικά, ταυτοποίησης χρηστών, διαφημιστικά κ.λπ. Τα cookies προβαλλόμενου ιστότοπου εγκαθίστανται από τον ιστότοπο/σελίδα που επισκέπτεστε και είναι αναγνώσιμα μόνο από αυτόν (First party cookies). Εφόσον ο ιστότοπος χρησιμοποιεί εξωτερικές υπηρεσίες τρίτων, τότε εγκαθί­στανται στη συσκευή σας και δικά τους cookies, τα λεγάμενα cookies τρίτων (Google Analytics, Facebook κ.ά.) γνωστά και ως (Third-party cookies). Οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν αυτού του είδους cookies ορίζονται από τα τρίτα αυτά μέρη και ουδεμία ευθύνη φέρει η www.elkabatteries.gr. Μόνιμα cookies είναι όσα αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και δεν διαγράφονται αυτόματα μόλις κλείσετε το πρό­γραμμα περιήγησής σας (Persistent cookies) ενώ Cookies συνεδρίας ή περιόδου λειτουργίας, είναι όσα διαγράφονται μόλις κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας (Session cookies). Κάθε φορά που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Αν επιλέξετε συνειδητά να τα αποδεχθείτε, ο ιστότοπός μας θα να απομνημονεύσει τις προτιμήσεις σας (όπως όνομα χρήστη, γλώσσα) για ορισμένο χρονικό διάστημα. Με τον τρόπο αυτό δεν θα χρειάζεται να τις εισα­γάγετε εκ νέου όταν περιηγείστε στη σελίδα μας κατά τη διάρκεια της ίδιας επίσκεψης. Τα ανωτέρω είδη cookies χρησιμοποιούνται από το www.elkabatteries.gr.

Σημειώνουμε πως τα στοιχεία που συλλέγουν τα cookies για τους παραπάνω σκοπούς τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων μη συνδεόμενων άμεσα με την ταυτότητα του χρήστη. Μέσω των cookies δύνανται να συλλέγονται δεδομένα ταυτοποίησης τερματικού εξοπλισμού και διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου του χρήστη, δεδομένα πλοήγησης εντός της ιστοσελίδας, πληροφορίες σχετικά με την προτίμηση προϊόντων/υπηρεσιών, δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές. Επιπλέον δύναται να συλλέγεται η διεύθυνση IP του Η/Υ πρόσβασης του χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται σε καμία περίπτωση για την καταγραφή προσωπικών δεδομένων του χρήστη και δε λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου ή εγγράφου από την συσκευή πλοήγησης που χρησιμοποιεί. Το αρχείο αυτό δεν προκαλεί βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα του χρήστη και δεν πλήττει τη λειτουργικότητά του με οποιονδήποτε τρόπο.

Τρίτοι Πάροχοι

Η ιστοσελίδα μας προβάλλει περιεχόμενο από εξωτερικούς παρόχους, όπως Google Analytics, YouTube, Facebook, Twitter κ.λπ. Για την προβολή περιεχομένου τρίτων μερών, πρέπει πρώτα να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι ίδιοι οι εξωτερικοί συνεργά­τες. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται η πολιτική τρίτων μερών για τη συλλογή cookies, η οποία εκφεύγει του ελέγχου μας. Αν όμως δεν προβάλλετε το συγκε­κριμένο περιεχόμενο, δεν εγκαθίστανται cookies τρίτων στη συσκευή σας.

Πώς να ελέγχει ο χρήστης τα Cookies/ Πώς δίνεται η συγκατάθεση του χρήστη για την αποδοχή της χρήσης των cookies

Με την είσοδο του χρήστη στην ιστοσελίδα ο χρήστης λαμβάνει γνώση μέσω σχετικής σημείωσης για την χρήση cookies, η οποία παραπέμπει στην παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση που ο χρήστης αποφασίσει να περιηγηθεί εντός της ιστοσελίδας, ήτοι στο www.elkabatteries.gr,  ο χρήστης συναινεί ελευθέρως στην επεξεργασία από το ηλεκτρονικό κατάστημα των πληροφοριών που συλλέγει από τον χρήστη με την χρήση των cookies. Ωστόσο μέσω των σχετικών ρυθμίσεων για τα cookies που περιέχονται στην ιστοσελίδα μπορεί να επεξεργαστεί τις προτιμήσεις του. Σε αντίθετη περίπτωση ο χρήστης υποχρεούται να απέχει από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας ή να απενεργοποιήσει την χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή του αναλόγως με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται σε αυτόν.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους περιέχονται στις ιστοσελίδες https://cookiepedia.co.uk/all-about-cookies και / https://www.allaboutcookies.org ενώ η εγκατάσταση και χρήση cookies ρυθμίζεται ειδικά, από το νόμο (άρ­θρο 4 παρ. 5 ν. 3471/2006 που ενσωμάτωσε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/58/ ΕΚ ePrivacy όπως έχει τροποποιηθεί από την Οδηγία 2209/136/ΕΚ).

Είναι στη διακριτική ευχέρεια του χρήστη να ανακαλεί, όποτε το θελήσει, τη συγκατάθεσή του ή να εναντιωθεί στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή του, να ελέγξει ή/και να διαγράψει τα cookies. Στο πλαίσιο αυτό ο χρήστης έχει το δικαίωμα να άρει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση κάποιων ή του συνόλου των cookies, που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή του, όπως και να ρυθμίσει τους περισσότερους φυλλομετρητές (browser) κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζει ο ίδιος από μόνος του ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεται έναν ιστότοπο και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν μερικές υπηρεσίες.

Διεύθυνση ΙP

Η διεύθυνση IP (Internet Protocol address) της συσκευής πλοήγησης του χρήστη δύναται να κρατείται μέσω των cookies για τεχνικούς λόγους, για λόγους ασφαλείας των συστημάτων του www.elkabatteries.gr καθώς και για την συλλογή ανώνυμων δεδομένων με σκοπό στατιστική επεξεργασία.

Κατ’ εξαίρεση δύναται αυτή να γνωστοποιηθεί, εφόσον ζητηθεί - τηρουμένης της κατά Νόμον προβλεπόμενης διαδικασίας - από τις αρμόδιες κρατικές αρχές και εφόσον αυτή είναι καταχωρημένη και διαθέσιμη.