ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

ELKA Battery Center

ΚΑΝΑΒΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ & ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Ο.Ε.

Θηβών 41, 185 43, Πειραιάς

210 4203153

210 4203570

info@elkabatteries.gr

Social Media

Φόρμα Επικοινωνίας